Оновлено
2023-03-01
09:45

Публікації науково-педагогічних працівників

Список публікацій науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки за 2017-2020 рр.

 1. Зорій Я. Б., Хомчак Р. Б. Особливості військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України. Педагогічні науки. Зб. наук. пр. Херсон: 2018. Вип.81, том 1. С. 143–149.
 2. Ilnytskyy, I.a, Okopnyy, A.a, Palatnyy, A.b, Pityn, M.aKyselytsia, O.c, Zoriy, Y.c Use of boxing to improve the physical education content in lyceums with intensive military and physical training Journal of Physical Education and Sport, Volume 18, Issue 1, 2018, Art 35, Pages 262-269, ISSN: 22478051, DOI: 7752/jpes.2018.01035. (Scopus) https://efsupit.ro/images/stories/martie2018/Art%2035.pdf
 3. Зорій Я. Б. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності. Зб. наук. пр. Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [гол. ред. О.В.Діденко]. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018 № 2(13). С. 167-177.
 4. Зорій Я. Б. Структурно-функціональна модель системи формування готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. К.: Міленіум. 2018. Вип. 291. – С. 88-94.
 5. Зорій Я. Б. Підготовка майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти: сутність та особливості організації в умовах участі збройних сил України в операції об’єднаних сил. Зб. наук. пр. Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [гол. ред. О.В.Діденко]. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018 № 3(14). С. 231-242.
 6. Зорій Я. Б., Богатирець В.В. Педагогічна система формування готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, [S.I.], v. 6, n. 3, p. 12-20, sep. 2018. ISSN 2521-1234.
 7. Калин О.І., Степанченко А.В. Соціальний захист і соціальна безпека людини і суспільства // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком / Матеріали ХІ Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Дніпро, 1 грудня 2017 р.), – С. 347-350. // http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2017%20Material_Social_develop.pdf#page=348
 8. Урущак Б.А. Військовий підрозділ як мала соціальна група // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків: СГ НТМ „Новий курс”, 2018. – С. 9 – 10. (Електронний ресурс)
 9. М.О. Глущенко, І.В. Хомік. Психологічні аспекти управління військовим колективом в бою // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. – Харків: СГ НТМ „Новий курс”, 2018. – С. 28-30. // http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Vypusk-24.pdf#page=28
 1. І.В. Хомік, М.А. Шпанко. Особливості використання дистанційної форми навчання у військових навчальних підрозділах цивільних закладів вищої освіти // Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення / Збірник матеріалів I-ої міжнародної науково-практичної конференції 16.11.2018 – Київ, с. 181-184 // http://adl.mil.gov.ua/pluginfile.php/52353/mod_resource/content/4/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%Bpdf
 2. М.О. Глущенко, І.В. Хомік. Психологічне забезпечення процесу реадаптації учасників ООС // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 29-30. – Харків: СГ НТМ „Новий курс”, 2019. – С. 28-30. // http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Vypusk-29-30.pdf#page=28
 3. Урущак Б.А. Стилі управління військовим колективом // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 26-27. – Харків: СГ НТМ „Новий курс”, 2019. – С. 60 – 61. // http://www.newroute.org.ua/arhiv
 4. Глущенко М.О., Степанченко А.В. Національно-патріотичне виховання молоді в сучасному суспільстві // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 29-30. – Харків: СГ НТМ „Новий курс”, 2019. – С. 30-32. // http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Vypusk-29-30.pdf#page=30
 5. Хомік І.В. Застосування технологій дистанційного навчання на кафедрі військової підготовки цивільного закладу вищої освіти // Соціально-гуманітарний вісник. Вип. 34. – Харків: Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня „Новий курс”, 2020, с. 50-52. https://newroute.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-34.pdf
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster2Ї ы@JРUPvchnu.edu.ua
 © 1999-2021 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.