Оновлено
2021-07-10
17:08

Науково-дослідна робота

Одним із напрямків діяльності кафедри військової підготовки є наукова робота. Пріоритетами цієї роботи є дослідження актуальних проблем навчання та виховання майбутніх офіцерів запасу, випускників кафедр військової підготовки вищих закладів освіти.

Темою кафедральної науково-дослідної роботи є “Актуальні проблеми формування базових військово-професійних компетенцій майбутніх офіцерів запасу під час їх навчання на кафедрі військової підготовки ВНЗ”.

Під час роботи на кафедрі підготували і захистили дисертації та здобули науковий ступінь кандидата педагогічних наук Сушанко В.В., Чабаненко В.П та Зорій Я.Б.

У листопаді 2006 року кафедрою за активної підтримки факультету педагогіки, психології та соціальної роботи була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція “Професійно-педагогічна підготовка та особливості виховання майбутніх фахівців в умовах Європейського освітнього простору”, у роботі якої взяли участь майже двісті науковців, які репрезентували більше сорока вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ з двадцяти п’яти міст усієї України.

Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях, виступають на них з доповідями та повідомленнями, готують і публікують статті у наукових виданнях, керують науково-дослідною роботою студентів тощо. Протягом останніх років здійснено випуск двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, одного навчально-методичного посібника з грифом Міністерства оборони України.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster‚'J@ъЩnБchnu.edu.ua
 © 1999-2021 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.