Оновлено
2023-03-01
09:45

Начальники (завідувачі) військової кафедри

 

Перший начальник кафедри генерал-майор Курочкін К.Т.

Генерал-майор Курочкін Костянтин Трохимович

Генерал-майор Курочкін Костянтин Трохимович народився 15 грудня 1902 року в селі Артемово Вітебського району Вітебської області (Білорусія). Закінчив церковно-приходську школу. Воював на фронтах громадянської війни. У жовтні 1920 року брав участь у роботі ІІІ з’їзду РКСМ.

У подальшому пов’язав своє життя з армією, займаючись вихованням її особового складу, як політпрацівник. У березні 1939 року був депутатом XVIII з’їду ВКП(б).

Участь у Великій Вітчизняній війні бригадний комісар Курочкін К.Т. розпочав, будучи заступником командира 50-го стрілецького корпусу 23-ї армії Ленінградського військового округу з політичної частини. Пізніше був членом Військової Ради 42-ї армії Ленінградського фронту, сформованої на базі частин 50-го стрілецького корпусу. У грудні 1942 року отримав військове звання «генерал-майор».

Після війни продовжував службу і у 1948 році був призначений начальником військової кафедри Чернівецького державного університету, де відпрацював до 1954 року.

По закінченні служби проживав у місті Чернівці, активно займався військово-патріотичним вихованням молоді, воїнів Чернівецького гарнізону.

Помер 6 квітня 1974 року. Похований на Центральному кладовищі міста.

Генерал-майор Курочкін Костянтин Трохимович Фото 1939 року

Фото 1939 року

 

Полковник Грибов Микола Логвинович

Полковник Грибов Микола Логвинович

Микола Логвинович Грибов народився 4 травня 1921 року в селі Бирюково Свердловського району Луганської області. У 1939 році був призваний до армії і направлений на навчання в артилерійське училище, яке закінчив у 1941 році. Війну розпочав 22 червня 1941 року у Львівській області командиром взводу. Закінчив війну командиром дивізіону. Звільняв Ростов, Донбас, Київ, Польщу, штурмував Берлін, визволяв Прагу.

Після війни проходив службу у військах на посадах до начальника штабу артилерійської дивізії включно. З 1957 року – на викладацькій роботі у Львівському університеті. 3 1968 року по 1974 рік – начальник військової кафедри нашого університету.

Нагороджений орденами Бойового Червоного Прапора, Олександра Невського, двома орденами Червоної Зірки, багатьма медалями. Останні роки життя проживав у місті Львові.

Помер 16 листопада 2002 року. Організацією похорону особисто займався заступник Командувача військ Західного оперативного командування з виховної роботи генерал-лейтенант Коберський Л.В. – випускник нашої кафедри 1972 року.

 

  

Полковник Грибов Микола Логвинович

На святкуванні 50-ї річниці кафедри. 1998 р.

 

Полковник Сушанко Віктор Володимирович

Полковник Сушанко Віктор Володимирович

В.В. Сушанко народився 7 липня 1928 року в Московській області. Закінчивши з відзнакою школу та військове училище, проходив службу у військах на посадах командира взводу, командира батареї. Вступивши на навчання у Військову артилерійську академію імені М.І.Калініна, Віктор Володимирович проявив себе як старанний, вдумливий, працелюбний слухач, який відрізнявся від багатьох своїх однокурсників бажанням якнайкраще засвоїти ті навчальні дисципліни, що викладалися в академії. Результатом його наполегливої праці стало закінчення у 1957 році академії з золотою медаллю. Згідно з традиціями академії, прізвища медалістів золотими літерами вибивають на мармуровій плиті в одному з її навчальних корпусів. Серед них є і прізвище капітана Сушанка В.В.

По закінченні академії продовжував службу, став командиром артилерійської бригади, а з лютого 1974 року – начальником військової кафедри нашого університету. У 1977 році став кандидатом педагогічних наук. Звільнившись з лав Збройних Сил у 1988 році, викладав на педагогічному факультеті, очолював університетську науково-методичну лабораторію моніторингу якості підготовки фахівців.

Помер 2 травня 2005 року після хвороби.

 

Полковник Сушанко Віктор Володимирович

Ректор університету професор Червінський К.О. і начальник кафедри полковник Сушанко В.В. на Рівненському полігоні.
1976 р.

 

Полковник Чабаненко Валерій Павлович

Полковник Чабаненко Валерій Павлович

Народився 9 вересня 1946 року у місті Відні (Австрія) в родині військовослужбовця. Дитинство Валерія Павловича пройшло у постійних переїздах з одного військового гарнізону до іншого разом з батьками – учасниками Великої Вітчизняної війни. Тому після закінчення середньої школи, наслідуючи родинний приклад, подав документи до Одеського артилерійського училища, яке закінчив у 1967 році. У 1976 році закінчив Військову артилерійську академію імені М.І. Калініна. Пройшовши щаблі військової кар’єри до заступника командира полку, а у 1981 році змінив напрям своєї діяльності – його було призначено на посаду викладача військової кафедри Чернівецького університету. У 1990 році він очолив кафедру і доклав чимало зусиль для її розвитку. Саме за його завідування кафедру визнано однією з кращих в Україні. Велику увагу Валерій Павлович приділяв підвищенню якості наукової, методичної та навчальної роботи, вдосконаленню матеріально-технічної бази кафедри, створенню оптимальних умов для діяльності викладачів і навчання студентів.

В.П. Чабаненко – доцент (1997), кандидат педагогічних наук (2001), заслужений працівник освіти України (2004). Опублікував понад 40 наукових праць, брав участь у багатьох науково-методичних і науково-практичних конференціях.

Помер після важкої хвороби 20 серпня 2011 року.

 

Полковник Чабаненко Валерій Павлович

Заняття з методичної підготовки.
1992 р.

 

Полковник Зорій Ярослав Богданович

Полковник Зорій Ярослав Богданович

Зорій Я.Б. народився 1 вересня 1962 року в місті Чернівці. Після закінчення середньої школи вступив на 1-й курс Донецького вищого військово-політичного училища інженерних військ і військ зв’язку.

По закінченні у 1983 році училища проходив службу в Одеському, Приволзько-Уральському та Прикарпатському військових округах на посадах від заступника командира роти до заступника командира полку. У 1995 році закінчив Гуманітарну академію Збройних Сил (м. Москва, Російська Федерація).

З 1998 по 2006 роки проходив службу на посаді старшого викладача кафедри військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а у 2019 році – доктора педагогічних наук. У 2007 році отримав учене звання “доцент”. Заслужений працівник освіти України.

Після звільнення з військової служби в запас, з вересня 2006 року – доцент, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи. З вересня 2011 року по квітень 2019 року – завідувач кафедри. Співавтор двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України й одного навчально-методичного посібника з грифом Міністерства оборони України. Автор більше 40 наукових статей у фахових виданнях ВАК України та більше 15 навчально-методичних праць.

За останні роки неодноразово публікував результати власних та колективних наукових досліджень у наукових виданнях, включених до наукометричних баз «SCOPUS» та «Index Copernicus».

Полковник Зорій Ярослав Богданович

Зорій Я.Б. з ректором університету професором Мельничуком С.В. під час приведення випускників кафедри до Військової присяги.
2012 р.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЈОХПИ@U_IЊchnu.edu.ua
 © 1999-2021 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.