Оновлено
2017-03-15
13:34

Кафедра військової підготовки

Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і розміщується на його фондах. З питань особливостей підготовки військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань кафедра підпорядковується Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України. З питань освітньої діяльності та організації навчально-виховного процесу  кафедра підпорядковується ректору університету.

Військова підготовка громадян України організовується і проводиться згідно з вимогами Законів України “Про вищу освіту”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами) та Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289.

Надання освітньої послуги з військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу кафедра здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 270172, виданої згідно рішення Акредитаційної комісії від 27.06.2013р., протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013р. № 2494л).

Кафедра проводить підготовку громадян України за такими військово-обліковими спеціальностями:

- Бойове застосування механізованих підрозділів.

- Бойове застосування підрозділів наземної артилерії.

- Бойове застосування підрозділів артилерійської розвідки.

- Політологія.

Військова підготовка планується та проводиться методом “військового дня” один раз на тиждень.

Термін навчання – 2 роки.

Для навчання на кафедрі військової підготовки приймаються на добровільних засадах не тільки студенти вищих навчальних закладів денної форми навчання, але й громадяни України чоловічої та жіночої статі віком до 40 років, у тому числі і військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або здобувають її за денною чи заочною формою навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України (крім медичного) і придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Під час навчання на кафедрі громадяни вивчають дисципліни загальновійськової підготовки, організації та методики роботи з особовим складом військових підрозділів, тактичної і тактико-спеціальної підготовки, військово-технічної і військово-спеціальної підготовки. Вивчення цих дисциплін закріплюється практичним виконанням вправ на тактико-спеціальних заняттях і навчаннях.

Після завершення першого року навчання проводяться комплексні практичні заняття для удосконалення навичок з курсу первинної військово-професійної підготовки, другого року навчання – навчальний збір на базі  військової частини, що є завершальним етапом військової підготовки (виконуються вправи стрільб зі стрілецької зброї, гранатометів, водіння бойової техніки, вдосконалення командних та методичних навичок, вирішуються інші практичні завдання).

Завершується навчання на кафедрі складанням випускного екзамену, за результатами якого, після приведення випускників до Військової присяги, вони атестуються до присвоєння первинного військового звання офіцера запасу.

Керівний склад кафедри:

Завідувач кафедри – доцент, кандидат педагогічних наук, полковник запасу Зорій Ярослав Богданович.

Доцент кафедри – кандидат історичних наук, генерал-майор у відставці Шпанко Микола Анатолійович.

Старший викладач-заступник завідувача кафедри з навчальної роботи – підполковник запасу Дячук Назар Максимович.

Старший викладач-начальник предметно-методичної комісії – підполковник у відставці Мазяр Олег Євгенович.

Старший викладач-начальник предметно-методичної комісії – підполковник у відставці Петляк Вадим Васильович.

Старший викладач-помічник завідувача кафедри по роботі з особовим складом – підполковник у відставці Урущак Богдан Андрійович.

Старший викладач-помічник завідувача кафедри з озброєння – підполковник у відставці Бойчук Володимир Афанасійович.

Викладач-помічник завідувача кафедри з наукової роботи – полковник у відставці Хомік Іван Васильович.