ќновлено
2016-02-22
22:28

 афедра в≥йськовоњ п≥дготовки

 афедра в≥йськовоњ п≥дготовки Ї структурним п≥дрозд≥лом „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, створена на його фондах ≥ з питань орган≥зац≥њ в≥йськовоњ п≥дготовки студент≥в п≥дпор€дковуЇтьс€  омандувачу —ухопутних в≥йськ «бройних —ил ”крањни та ректору ун≥верситету.

¬≥йськову п≥дготовку за програмою п≥дготовки оф≥цер≥в запасу на добров≥льних засадах проход€ть громад€ни ”крањни (чолов≥чоњ та ж≥ночоњ стат≥) в≥ком до 40 рок≥в, €к≥ мають ступ≥нь вищоњ осв≥ти не нижче бакалавра або здобувають њњ за денною чи заочною формою навчанн€, придатн≥ до в≥йськовоњ служби за станом здоров’€ та морально-д≥ловими €кост€ми.

¬≥йськовослужбовц≥ р€дового, сержантського та старшинського складу, €к≥ мають або здобувають ступ≥нь вищоњ осв≥ти не нижче бакалавра, можуть проходити в≥йськову п≥дготовку з урахуванн€м вимог ѕоложенн€ про проходженн€ громад€нами ”крањни в≥йськовоњ служби у «бройних —илах ”крањни.

¬≥йськову п≥дготовку можуть проходити громад€ни ”крањни (у тому числ≥ здобувач≥ вищоњ осв≥ти будь-€кого вищого навчального закладу ”крањни) за умови в≥дпов≥дност≥ спец≥альност≥, €ку вони мають або здобувають у ¬Ќ«, в≥йськово-обл≥ков≥й спец≥альност≥, за €кою проводитьс€ п≥дготовка оф≥цер≥в запасу на кафедр≥ в≥йськовоњ п≥дготовки „Ќ”.

 

ќсновн≥ етапи становленн€ та розвитку кафедри в≥йськовоњ п≥дготовки

¬≥йськова кафедра „ерн≥вецького державного ун≥верситету створена у 1948 роц≥.

¬агомий внесок у розвиток та розбудову основних структурних п≥дрозд≥л≥в, доб≥р ≥ комплектуванн€ кер≥вного, професорсько-викладацького та навчально-допом≥жного складу, п≥дготовку ≥ вихованн€ б≥льше двадц€ти тис€ч висококвал≥ф≥кованих оф≥цер≥в запасу зробили впродовж ≥снуванн€ кафедри њњ начальники: генерал-майори  урочк≥н  ост€нтин “рохимович та Ѕобровников  ост€нтин —тепанович; полковники √рибов ћикола Ћогвинович; кандидат педагог≥чних наук, доцент —ушанко ¬≥ктор ¬олодимирович; ѕроцюк ¬олодимир «ахарович.

« 1991 до серпн€ 2011 року кафедру очолював заслужений прац≥вник осв≥ти ”крањни, кандидат педагог≥чних наук, доцент, полковник у в≥дставц≥ „абаненко ¬алер≥й ѕавлович. « вересн€ 2011 року зав≥дувачем кафедри призначено кандидата педагог≥чних наук, доцента, полковника запасу «ор≥€ ярослава Ѕогдановича.

ѕерел≥к в≥йськово-обл≥кових спец≥альностей, за €кими кафедра готуЇ оф≥цер≥в запасу:

Ѕойове застосуванн€ механ≥зованих з’Їднань, в≥йськових частин ≥ п≥дрозд≥л≥в;

Ѕойове застосуванн€ в≥йськових частин ≥ п≥дрозд≥л≥в артилер≥йськоњ розв≥дки;

Ѕойове застосуванн€ з’Їднань, в≥йськових частин ≥ п≥дрозд≥л≥в наземноњ артилер≥њ;

- ѕол≥толог≥€.

«ан€тт€ з≥ студентами провод€тьс€ у спец≥ал≥зованих аудитор≥€х кафедри, обладнаних сучасними техн≥чними засобами навчанн€, комп’ютерною мережею, €ка маЇ вих≥д в мережу ун≥верситету та в ≤nternet.

          « метою €к≥сного в≥йськового навчанн€ студент≥в використовуЇтьс€ навчально-матер≥альна база в≥йськових частин гарн≥зону, в тому числ≥ в≥йськовий пол≥гон "ѕрибан" (м. —торожинець „ерн≥вецькоњ обл.).

          Ќа пол≥гон≥, кр≥м навчальних зан€ть, провод€тьс€ бойов≥ стр≥льби з≥ стр≥лецькоњ зброњ, зал≥ков≥ стр≥льби з самох≥дних гармат та м≥номет≥в, вод≥нн€ бойових машин п≥хоти.

 

 —тудентам, €к≥ пройшли повний курс в≥йськовоњ п≥дготовки за програмою оф≥цер≥в запасу, склали ¬≥йськову прис€гу на в≥рн≥сть украњнському народов≥, склали встановлен≥ екзамени та атестован≥ до оф≥церського складу, п≥сл€ зак≥нченн€ вищого навчального закладу, наказом ћ≥н≥стра оборони ”крањни присвоюЇтьс€ первинне в≥йськове званн€ оф≥цера запасу "ћолодший лейтенант".

 


¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШЄн@rзэchnu.edu.ua
 © 1999-2009 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.